Author: masterplan

Home / masterplan
Pilots leerroutes vmbo-mbo bij diverse ROC’s
5 september 20175 september 2017
Bericht

Pilots leerroutes vmbo-mbo bij diverse ROC’s

Op dit moment draaien er op diverse ROC’s pilots met betrekking tot de doorlopende leerroutes. Denk bijvoorbeeld aan de vakmanschapsroute en de technologieroute. Wij verzamelen alle ervaringen met dit soort leerroutes en houden u in het projectjaar op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende de verschillende leerroutes.

Feedback scholen op begeleidings- en beoordelingsinstrumenten
5 september 20175 september 2017
Bericht

Feedback scholen op begeleidings- en beoordelingsinstrumenten

Voor alle regioprofielen zijn er begeleidings-en beoordelingsinstrumenten ontwikkeld. Ook deze zijn te vinden op de website, zie de pagina Beoordeling- en begeleiding. In juni zijn we gestart met een ronde langs de scholen om feedback op te halen over het gebruik en de inzet van deze formulieren. In de maand september geven we hier een...

Docentenstages en gastlessen
5 september 20175 september 2017
Bericht

Docentenstages en gastlessen

Om onderwijs en arbeidsmarkt zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen zijn er op diverse ROC’s initiatieven gestart op het gebied van docentenstages en gastlessen. Alle initiatieven worden op dit moment in kaart gebracht. De informatie hierover kunt u komend projectjaar op onze website vinden.

Nieuwe indeling website masterplan
5 september 20175 september 2017
Bericht

Nieuwe indeling website masterplan

Afgelopen jaar hebben we de website qua lay-out vernieuwd. Desondanks hebben we op basis van de eerste ervaringen met de nieuwe website toch besloten om de website wat aan te passen. Met als doel de toegankelijkheid te vergroten is er voor scholen en bedrijfsleven een aparte pagina aangemaakt waar alle relevante informatie snel te vinden...

Werkconferentie op 8 december 2017
5 september 201721 november 2017
Bericht

Werkconferentie op 8 december 2017

Op vrijdag 8 december vindt de jaarlijkse werkconferentie van het Masterplan MEI Zuid-Holland plaats. Dit jaar bent u van harte welkom op de RDM Campus in Rotterdam. Hierbij delen wij graag het volledige programma van de werkconferentie met u. Voor zover u dat nog niet had gedaan hopen wij dat dit programma u aanzet om...

Roadshows
5 september 20175 september 2017
Bericht

Roadshows

Wij bezoeken alle deelnemende scholen om informatie op te halen over de ontwikkelde producten binnen het Masterplan. Ook zijn we daarbij benieuwd hoe u de activiteiten van het Masterplan beleeft. We horen graag van u of er ruimte voor verbetering is. Tot nu toe blijkt uit onze gesprekken dat de samenwerking middels het Masterplan als...

Toekomst Masterplan MEI Zuid-Holland
5 september 20175 september 2017
Bericht

Toekomst Masterplan MEI Zuid-Holland

In het afgelopen jaar heeft de eerste Boerenlandsessie plaats gevonden waar we met vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven, werkgeversorganisaties en opleidingsfondsen hebben gebrainstormd over de toekomst van het Masterplan. Resultaat van die eerste bijeenkomst is dat er kleine werkgroep is samengesteld. Deze werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiger van alle partijen, gaat een aantal scenario’s voor de...

Regioprofielen klaar en online gepubliceerd
5 september 20175 september 2017
Bericht

Regioprofielen klaar en online gepubliceerd

Als eerste kunnen we melden dat alle regioprofielen klaar zijn en op de website te vinden zijn, op de pagina Regioprofielen. Vers van de pers: er is zelfs een extra regioprofiel ontwikkeld: Smart Technology. Bij de start van het project drie jaar geleden konden we nog niet weten dat de impact van Smart Technology zo...

Werkconferentie 2017 in Rotterdam
17 juli 201717 juli 2017
Bericht

Werkconferentie 2017 in Rotterdam

In de maand december organiseert het Masterplan MEI Zuid-Holland (MMZH) wederom een werkconferentie voor alle partners van het platform. Zowel onderwijs als bedrijfsleven zijn van harte welkom bij deze werkconferentie. Nadere informatie volgt.

Nieuwe website Masterplan MEI Zuid-Holland
21 oktober 201625 november 2016
Bericht

Nieuwe website Masterplan MEI Zuid-Holland

Masterplan MEI Zuid-Holland lanceerde deze week haar nieuwe website. Met een up-to-date website verwacht het masterplan haar participanten en andere belanghebbenden beter te bereiken. In de aankomende periode wordt de website verder uitgebreid met aanvullende informatie en documentatie.