Masterplan

Home / Masterplan

Algemeen

mmzh_masterplan

Het Masterplan MEI (metaal, elektro- en installatietechniek) Zuid-Holland is een samenwerkingsverband van de 4 ROC’s in Zuid-Holland, 4 relevante brancheorganisaties, en 100 bedrijven. Het Masterplan staat voor gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor doelmatig opleiden en aantrekkelijke leerloopbanen voor ruim 30 mbo-opleidingen en een kleine 5.000 studenten in de metaal- en technische installatiebranche.

Het doel van de partners is dat er in 2018 een netwerkorganisatie staat met een permanent platform waar bedrijfsleven en onderwijs hun vraagstukken met elkaar bespreken in de afstemming van arbeidsmarkt, opleidingsaanbod en opleidingsinvulling.

De aanpak van het Masterplan werkt voor alle betrokken partijen en biedt ook kansen voor andere opleidingen en branches waarbij zich vraagstukken voordoen in de aansluiting van het opleidingsaanbod op een veranderende arbeidsmarkt, betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs en/of het begeleiden van studenten in hun loopbaan.

 

Activiteiten

Het Masterplan MEI Zuid-Holland staat voor: kwantitatief en kwalitatief goed geschoold technisch personeel dat doelmatig is opgeleid met aantrekkelijke leerloopbanen door middel van het:

 • optimaliseren van de aansluiting tussen de vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod aan opleidingen en instroom daarbij;
 • optimaliseren van de aansluiting van technologische ontwikkelingen en innovaties op de inhoud en invulling van het onderwijs;
 • ontwikkelen en invoeren van een herkenbare en eenduidige aanpak voor de begeleiding en beoordeling van studenten;
 • realiseren van doorlopende leerlijnen met aantrekkelijk onderwijs.

Bovenstaande doelstellingen bereikt Masterplan MEI Zuid-Holland door onderstaande activiteiten uit te voeren:

 1. afstemming aanbod mbo-opleidingen op de regionale arbeidsmarktvraag;
 2. afstemming inhoud mbo-opleidingen – ontwikkeling van Regioprofielen;
 3. ontwikkeling/invoering van een eenduidige Begeleidings- en beoordelingsstructuur;
 4. ontwikkeling/invoering van leerlijnen met flexibilisering en maatwerk;
 5. ontwikkeling/realisatie van doorlopende leerlijnen;
 6. ondersteuning bieden op het gebied van deskundigheidsbevordering, bedrijvenkringen en communicatie.

 

Samenwerkingspartners

Het samenwerkingsverband bestaat uit ROC’s, brancheorganisaties en bedrijfsleven.
De deelnemende ROC’s zijn:

 • Da Vinci College, Dordrecht
 • mboRijnland (fusie van ID College en ROC Leiden)
 • ROC Mondriaan, Den Haag
 • Techniek College Rotterdam (samenwerking van Albeda College en Zadkine)

Deze ROC’s hebben elk een eigen kring van vmbo- en hbo-scholen waarmee zij samenwerken. Deze scholen zijn vanuit die samenwerking nadrukkelijk betrokken bij het Masterplan MEI Zuid-Holland.

De deelnemende werkgeversorganisatie en Opleidings-en Ontwikkelingsfondsen zijn:

 • Koninklijke Metaalunie
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM)
 • Uneto-VNI
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB)

Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door 100 bedrijven die aangesloten zijn bij de Koninklijke Metaalunie en OOM of bij Uneto-VNI en OTIB. In onderstaand document vindt u een overzicht van deze partners uit het bedrijfsleven: