2c019785-265d-4eb3-853c-8341b51051ea[1]In de afgelopen maanden zijn alle begeleidings- en beoordelingsinstrumenten kritisch bekeken door zowel het onderwijsveld als het bedrijfsleven.

Dat heeft geresulteerd in praktische ingekorte formulieren die met ingang van het nieuwe schooljaar door alle onderwijsrichtingen van de deelnemende ROC’s die vallen onder de MEI-sector gebruikt gaan worden.

Bekijk de pagina met de begeleidings- en beoordelingsformulieren >>

Nieuw startformulier en handleiding

Ook het startformulier dat gebruikt wordt als aftrap van de Beroepspraktijkperiode (zowel binnen als buiten de school) is vernieuwd. Belangrijk dat ook dit formulier bij de start gebruikt wordt.