Werkconferentie op 8 december 2017

Home / Algemeen / Werkconferentie op 8 december 2017
Werkconferentie op 8 december 2017

mmzh_werkconf1

Op vrijdag 8 december vindt de jaarlijkse werkconferentie van het Masterplan MEI Zuid-Holland plaats. Dit jaar bent u van harte welkom op de RDM Campus in Rotterdam.

Hierbij delen wij graag het volledige programma van de werkconferentie met u.

Voor zover u dat nog niet had gedaan hopen wij dat dit programma u aanzet om u alsnog aan te melden voor deze bijeenkomst.

Programma

Hierbij delen wij graag het volledige programma van de werkconferentie met u. In de gekleurde blokken hieronder leest u meer over de programma-onderdelen.

12.00 uur
Inloop lunch

12.45 uur
Start programma / welkom door de gastheer (Techniek College Rotterdam)

13.00 uur
Korte terugblik op het Masterplan MEI Zuid-Holland

13.15 uur
HET HEDEN – workshopronde

14.15 uur
Korte pauze

14.30 uur
DE TOEKOMST – presentatie en discussie

16.00 uur
Afsluiting / samenvatting

16.15 uur
Borrel en mogelijkheid voor rondleiding op het RDM-terrein

 

 


WORKSHOP 1

HOE BEOORDELEN DOCENTEN, STUDENTEN EN BEDRIJFSLEVEN HET MASTERPLAN TOT NU TOE?

Aan de hand van stellingen over het functioneren van het huidige Masterplan MEI Zuid-Holland, discussiëren docenten, studenten en technisch bedrijfsleven met elkaar. Kennis en ideeën worden met behulp van een digitaal medium verzameld en uitgewisseld.

Wat gaat er goed en wat kan er beter binnen het project? Waarom vinden we dat? En waar liggen de meningen uiteen en op welke punten kunnen docenten, studenten en bedrijfsleven elkaar vinden?

De uitkomsten van deze workshop gelden als vertrekpunt voor de voltallige discussie aan het eind van de conferentie. Tevens worden ze na de werkconferentie benut voor verdere verbetering van de activiteiten van het Masterplan MEI Zuid-Holland

Dit alles op een interactieve manier, dus neem je tablet en smartphone mee.

WORKSHOP 2

BEGELEIDINGS & BEOORDELINGSGESPREKKEN

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de functie en het nut van regioprofielen en beoordelingsformulieren.

We zoomen in op de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de beoordelingsformulieren en aanpassing daarvan op basis van de feedback die wij in mei/juni 2017 van de gebruikers hebben ontvangen.

Bij deze workshop kun je ter plekke inschrijven op de volgende richtingen:
A. Metaalopleidingen
B. Elektrotechnische opleidingen
C. Installatietechnische opleidingen
D. Kaderopleidingen

WORKSHOP 3

VERSPANINGSTECHNOLOOG

In deze workshop gaan we in gesprek over hoe onderwijs en bedrijfsleven samenwerken bij het vormgeven van een nieuwe kleine opleiding met de kenmerken flexibel, betaalbaar en binnen- en buitenschools leren. En hoe de kwaliteit wordt geborgd binnen de kaders waarbinnen de opleiding moet opereren.

PRESENTATIE EN DISCUSSIE

DE TOEKOMST : “DE WERELD VERANDERT, VERANDEREN MENS EN WERK MEE?”

Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad, geeft een schets van de toekomst van de maatschappij, en de arbeidsmarkt daar binnen. Wat betekenen alle ontwikkelingen die we zien voor mens en werk?

Bij deze inspirerende interactieve plenaire sessie wordt de invulling mede vorm gegeven door de vragen die door het publiek worden gesteld. Kortom voldoende ruimte voor een actieve bijdrage van het publiek.

 


Over de werkconferentie

• Wat merkt de huidige leerling van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt?
• Hoe moet het toekomstige technische beroepsonderwijs eruit zien voor de leerling?
• Wat vraagt de veranderende arbeidsmarkt van onderwijs en medewerkers?
Tijdens de werkconferentie, op vrijdag 8 december 2017, gaan we samen met u op zoek naar inspiratie, met als centraal thema:

“De leerling van nu; de werknemer van de toekomst”

Samen met andere vertegenwoordigers van ROC’s, werkgeversorganisaties en bedrijfsleven beschouwen we dit belangrijke thema, vanuit prikkelende invalshoeken.

Komt u ook?

Heeft u nog niet eerder een werkconferentie bijgewoond? Hieronder geven wij nog een aantal goede redenen om deze waardevolle bijeenkomst ook bij te wonen.
• Leg contact met vertegenwoordigers van ROC, bedrijfsleven en werkgeversorganisaties
• Breid uw netwerk uit met interessante kennispartners
• Spijker uw kennis bij over beoordeling/begeleiding en doorlopend onderwijs
• Lever uw bijdrage aan een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt
• Ontdek hoe andere scholen of bedrijven aansluiting bij elkaar zoeken
Reden genoeg dus om erbij te zijn. Hou de aansluiting, zorg dat u er bij bent op de 8e!

Meld u nu aan

Graag verzoeken wij u om u vooraf aan te melden voor de werkconferentie in verband met de catering en andere voorbereidingen. Neemt u een collega mee? Vermeld aub dan zijn/haar naam in het ‘Opmerkingen’ veld van het aanmeldformulier.

MELD U NU AAN

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkconferentie of over het Masterplan MEI Zuid-Holland? Wij vertellen u uiteraard graag meer, u neemt contact met ons op via: info@masterplanzuidholland.nl.

Graag tot vrijdag 8 december!

Leave a Reply

Your email address will not be published.