Over ons

Home / Over ons

Missie

Het Masterplan Techniek Zuid-Holland staat voor: Kwantitatief en kwalitatief goed geschoold technisch personeel dat doelmatig is opgeleid met aantrekkelijke leerloopbanen.

In de periode van 2020 tot en met 2023 werken wij aan:

Vraag & Aanbod

Het verbeteren van de aansluiting tussen de kwantitatieve vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod aan opleidingen en instroom.

Techniek & Innovatie

Het verbeteren van de aansluiting van technologische ontwikkelingen en innovaties (= de inhoudelijke vraag van het bedrijfsleven) op de inhoud en invulling van het onderwijs.

Uniforme begeleiding

Het door-ontwikkelen en borgen van een herkenbare en eenduidige aanpak voor de begeleiding en beoordeling van studenten.

Samenwerkingsorganisaties

Het Masterplan Techniek Zuid-Holland is een samenwerking tussen de volgende organisaties:

OOM
Koninklijke Metaalunie
IW-Zuid-Holland
WIJ Techniek
Techniek Nederland
Metalent
ROC Mondriaan
MBOrijnland
Techniek College Rotterdam
ROC Da Vinci
Hoornbeeck College Rotterdam

Organisatie

Stuurgroep

De stuurgroep van het Masterplan Techniek Zuid-Holland wordt gevormd door onderstaande functionarissen:

José Leenders

José Leenders

Koninklijke Metaalunie / Klift Metaalbewerking

Stuurgroeplid

Projectmanagement en ondersteuning

Geschiedenis

Het Masterplan Techniek Zuid-Holland is een voortzetting van een eerder initiatie: Het Masterplan MEI Zuid-Holland. Vanaf 2014 tot en met 2019. De huidige partners hebben in een projectvorm, met behulp van subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds, met succes gewerkt aan:

Arbeidsmarktvraag

Afstemming mbo-opleidingenaanbod op de regionale arbeidsmarktvraag

Regioprofielen

Afstemming inhoud mbo-opleidingen, de ontwikkeling regioprofielen

Uniformiteit

Ontwikkeling en invoering van een eenduidige begeleidings- en beoordelingsstructuur

Leerlijnen

Ontwikkeling en invoering van leerlijnen met flexibilisering en maatwerk

Doorlopende lijnen

Ontwikkeling en realisatie van doorlopende lijnen

Deskundigheid

Ondersteuning op gebied van deskundigheidsbevordering, bedrijvenkringen en communicatie