Verlenging project

Home / Algemeen / Verlenging project
Verlenging project

MMZH_FeedbackmomentHet Masterplan MEI Zuid-Holland heeft bij het Ministerie van Onderwijs een verzoek voor verlenging van de projectperiode van het Masterplan MEI Zuid-Holland ingediend. Daaropvolgend hebben wij akkoord gekregen op ons verzoek en dus wordt de projectperiode verlengd tot en met 31 augustus 2019.

 

Goed nieuws

Verlenging was alleen mogelijk is in het geval van bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit de uitvoering van het project. Onze onderbouwing bij het verzoek voor verlenging heeft de noodzaak voldoende duidelijk gemaakt.

De onderbouwing was gebaseerd op ;

1 Wens tot digitalisering van de reeds ontwikkelde producten met als doel een betere implementatie
2 Meer tijd voor het verduurzamingstraject met als doel verzelfstandiging van het project.

 

Wat betekent dit voor ons

Het extra projectjaar zullen wij ons dus gaan richten op deze digitalisering en verzelfstandiging. Tevens zullen wij ons ook richten op de verduurzaming van de reeds ontwikkelde producten.

Alle initiatiefnemers van het Masterplan MEI Zuid-Holland hebben aangegeven ook in het verlengingsjaar deel te willen blijven nemen. En dus kunnen we met volle kracht weer verder!

Leave a Reply

Your email address will not be published.